• Om Mindfulness

Mindfulness,medveten närvaro

Att vara Mindful eller medvetet närvarande är ett förhållningssätt som handlar om att leva mera uppmärksamt på sig själv och sin omgivning i just denna stund, i nuet.

Om man lyckas med detta så uppfattar man saker och ting mer som de är  utan att ha förutfattade meningar eller åsikter om det du upplever.

Se din omgivning som genom ett barns ögon, nyfiket och utforskande.

 

Detta förhållningssätt ökar din förmåga att uppfatta saker precis som de är, det kan öka din förmåga att fatta kloka beslut, förmågan att göra bättre val i livet kan öka.

Det kan öka din möjlighet att finna ett tillstånd av djup och rofylld kontakt med dig själv.

Det kan hända ofta att du inte är helt närvarande i nuet eftersom tankar och känslor pockar på din uppmärksamhet. Tankar för dig bort från nuet till det som har hänt eller så tänker du kanske på vad som kan hända eller du planerar medvetet eller omedvetet framtiden.

Du kanske dagdrömmer eller oroar dig för framtiden, tankarna kan ta kommandot över ditt liv.

 

Det är bättre att Du sälv tar kommandot, du kan träna din förmåga att vara närvarande och förankrad i din kropp, att ta kommandot över dina tankar och känslor. Öva din förmåga att släppa taget om tankar och känslor som oroar dig eller gör ditt liv mer eller mindre plågsamt.

 

Att vara mindfull innebär också att man har en förståelse för hur man agerar och varför. Att det man upplever Här Och Nu påverkas av det som varit, påminnelser om det förflutna, hur du agerat tidigare i livet som styr dina val och reaktioner idag.

När du tränar på att observera dig själv, nyfiket utan att döma så lär du dig så småningom hur du fungerar och vad som styr dina val och reaktioner. Efterhand ökar din självkännedom och du får lättare att gå emot dina gamla val och mönster och samtidigt göra nya val i stunden. Genom detta förhållningssätt till dina tankar och känslor kan du också få tillgång till nya sätt att hantera problem och svårigheter.

 

Du kan öka din förmåga till medveten närvaro genom att öva med Uppmärksamhetsträning som kan bestå av olika moment som  sittande meditation,

uppmärksamhetsyoga (lätta kroppsrörelser)

kroppsscanning (avslappningsmetod)

gående meditation

Alltid medveten om din andning som ligger centralt under din träning.

Du måste vara beredd på att avsätta 30-45 minuter om dagen åt dagliga övningar.