• Mindfulnessbaserade samtal
Samtal
Mats är legitimerad sjukgymnast, KBT terapeut och mindfulnessinstruktör och arbetar med samtal med mindfulness och KBT inslag.
Målet med mötet är att öka välbefinnandet i livet, genom att fokusera på mera medveten närvaro i nuet, att vara närvarande i kroppen, att finna glädjen i livet.
Under samtalen kommer vi att vara i kontakt och utforska olika känslor och fysiska förnimmelser med målsättning att bli mer medveten och komma närmare sig själv.

För vem?
- Stress och utmattning.
- Ångest och nedstämdhet
- Relationsproblem
- Bearbeta sorg
- Svårt att sova
- När ältandet gör livet svårt.
- Ilska och svartsjuka

Priser:
- Ett första möte på 15 min är kostnadsfritt. Det måste kännas rätt för oss båda att jobba tillsammans.
  Om det blir så kan vi planera och komma överens om antal tillfällen.
  Varje samtal är ca 45 minuter. Vi kan vara på min eller din arbetsplats eller i en miljö som du väljer.
- Ett tillfälle 700 kr
- Samtalsserie mer än 8 ggr 600 kr per tillfälle.
- Tidigare kursdeltagare 500 kr per tillfälle.